ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง

ประมงจังหวัดสิงห์บุรีพบ ส.ส. จังหวัดสิงห์บุรี [2021-02-01 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#3 [2021-02-01 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง#2 [2021-01-23 ] ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง [2021-01-15 ] ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เชิญท่องเที่ยวสิงห์บุรี [2020-12-02 ] ประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 5/2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [2020-06-11 ] ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.) [2020-05-26 ] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมการรับฟังการชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการภายใต้กรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมี ดร.ประดิษฐ์ ศรีภัทรประสิทธิ์ ประมงจังหวัดสิงห์บุรีเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ [2020-05-26 ] นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด 19 จังหวัดสิงห์บุรี [2020-05-26 ] นายประยูร อินสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 1 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับการอุทธรณ์เยียวยาเกษตรกร โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [2020-05-21 ]

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง 

 เผยเเพร่: 2020-05-21  |  อ่าน: 421 ครั้ง


 จังหวัดสิงห์บุรี :15 มค. 2564
          สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี กระตุ้นการบริโภค เชื่อมโยงการจำหน่าย กุ้งก้ามกรามให้กับกลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพื้นที่ให้กับเกษตรนำกุ้งสดมาจำหน่ายโดยตรง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ลานจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี สินค้าที่นำมาจำหน่าย ได้แก่ กุ้งก้ามกราม (ขนาด 16-18 ตัว/ก.ก.) ราคา 260 บาท (ขนาด 12-13 ตัว/ก.ก.) ราคา 300 บาท และขนาดต่างๆ ทั้งนี้ มีประชาชนให้ความสนใจเลือกซื้อกุ้งก้ามกรามเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถสร้างการเชื่อมโยงสินค้ากุ้งก้ามกรามได้ ปริมาณประมาณ 2 ตัน มูลค่าไม่น้อยกว่า 500,000บาท  และจะเชื่อมโยงการจำหน่ายอีก 2 ครั้งในเดือนมกราคมนี้ โดยการจำหน่ายครั้งถัดไปในวันที่ 22 และ 29 มกราคม 2564.