เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก) [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)  [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ [2021-11-16 ]

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 322 ครั้ง


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายเกียรติศักดิ์  เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่  มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิดหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนราชการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมสัมนา ณ ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่