ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ)

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก) [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)  [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ [2021-11-16 ]

ประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 452 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา จ้ายเกิด ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการประมง เข้าร่วมประชุมกลุ่มปฎิบัติการเพื่อกำหนดรายละเอียดร่างแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาสำคัญของจังหวัด (ด้านเศรษฐกิจ) ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2564 เวลา 10.00 น. ณ.ห้องประชุมบ้านไร่ตะวันหวาน ต.ดินแดง อ.ลำทับ จ.กระบี่  โดยมีนายวิรุจเทพ รัฐการวงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว วัตถุประสงค์/ข้อกำหนดร่วมกัน กรอบด้าน เกษตรอุตสาหกรรม ประมง ประเด็นการแก้ไขปัญหา 1.จัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.การลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
แนวทาง 
1.สนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
2.สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าประเภทอาหารที่มีวัตถุดิบในชุมชน (แพะ  อาหารทะเล)
3.เน้นกิจกรรมด้านเกษตร อุตสาหกรรม ประมง ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจของจังหวัดที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง
4.สนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืช ผักสวนครัว เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพการกินอยู่