ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก) [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)  [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ [2021-11-16 ]

ตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 356 ครั้ง


สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล  ประมงจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นางกาญจนา  จ้ายเกิด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงพร้อมด้วย นายสราวุฒิ  เต้งชู เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน เข้าตรวจเยี่ยมลงพื้นที่ประสานงานกับผู้อำนวยการโรงเรียนหนองทะเลวิทยาและคณะอาจารย์ ประเด็นการจัดทำโครงการกิจกรรมเดินตามรอยเท้าพ่อการจัดทำฐานเรียนรู้ด้านประมง กิจกรรมการเลี้ยงปลานิล และปลาดุกในบ่อดิน พร้อมสอบถามความต้องการ และดูความเหมาะสมสภาพแวดล้อมบ่อเลี้ยง