ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่

ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด (จุดหลัก) [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับรองอธบดีกรมประมงและผู้ตรวจราชการกรม [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ร่วมปฏิบัติภารกิจศูนย์ดำรงธรรมส่วนหน้า ประจำจุด  (จุดหลัก)  [2021-11-16 ] ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  [2021-11-16 ] ประชุมเตรียมความพร้อมศูนย์ดำรงธรรม(ส่วนหน้า) ในการสนับสนุนภารกิจนายกรัฐมนตรีและคณะฯ [2021-11-16 ] วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2564 [2021-11-16 ] ลงติดตามตรวจเยี่ยมและประเมินศักยภาพศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  [2021-11-16 ] ลงพื้นที่อำเภอคลองท่อมเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมต้อนรับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ [2021-11-16 ]

ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ 

 เผยเเพร่: 2021-11-16  |  อ่าน: 289 ครั้ง


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่ ดร.วิชาญ อิงศรีสว่างรองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมประมง เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานประมงจังหวัดกระบี่พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกษตรกรชาวประมงหาช่องทางจำหน่ายสินค้าออนไลน์เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ในการนี้นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ นายวิวรรธน์ สิงห์ทวีศักดิ์ ผอ. ศพช.กระบี่ และคณะเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล ประมงจังหวัดกระบี่ รายงานภาพรวมการทำประมงในจังหวัดกระบี่ การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสร้างอาชีพ การดำเนินงานร่วมกันอย่างบูรณาการของหน่วยงานในพื้นที่