(ร่าง) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง

ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในที่จับสัตว์น้ำบางส่วน ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ค. - 14 มิ.ย. ของทุกปี [2020-05-15 ] ประชุมพิจารณาร่างประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทหอยทะเลและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง [2020-05-09 ] กรมประมง ปรับคุณสมบัติผู้สมัครโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 (คชก. ระยะที่ 2) [2020-05-09 ] ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของเรือขอหนังสือรับรองแรงงานไทยในเรือประมงพื้นบ้าน [2020-04-29 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือก [2020-04-27 ] ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดตลาดสินค้าประมงแปรรูปออนไลน์  [2020-04-16 ] ประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือกสำหรับแหล่งอาศัยสัตว์น้ำ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 [2020-04-15 ] ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างจัดทำแพซั้งเชือก [2020-04-15 ] อบรมเกษตรกรโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 [2020-02-25 ] ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 [2020-02-07 ] ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 [2020-02-06 ] ข่าวกิจกรรมสำนักงานประมงอำเภอ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 [2020-02-06 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม [2019-02-25 ] ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2019-01-11 ] (ร่าง) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง [2018-12-28 ] การขึ้นทะเบียนผู้ทำการประมง พ.ศ.2561 [2018-10-11 ] ขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยึดไว้ [2018-07-26 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) [2018-03-05 ] ประกวดราคาการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง  [2018-02-08 ] ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล(ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านเขาเต่า อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ร่าง) [2018-02-01 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อ.ทับสะแก [2017-11-27 ]

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง 

 เผยเเพร่: 2017-11-27  |  อ่าน: 335 ครั้ง

 

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างการสร้างแหล่งอาศัยสัตว์ทะเล (ปะการังเทียม) จำนวน 1 แห่ง ณ บริเวณชายฝั่งทะเลบ้านโคกตาหอม ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์