กลุ่มแปรรูป 

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดลพบุรีมีกลุ่มแปรรูปจำนวน 3 กลุ่ม