2.จำนวน ทบ.2 

 คลังความรู้  ข้อมูลสถิติ

ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

จังหวัดลพบุรีมีจำนวนผู้ประกอบการอาชีพประมง(ทบ.2)จำนวน 15 ราย