ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกร่ำ บ้านปลา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจังหวัดสมุทรสาคร  [2021-07-24 ] พิธีมอบเงินอุดหนุนให้องค์กรชุมชนประมงงท้องถิ่น  [2020-07-10 ] ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปูทะเล และปลานวลจันทร์ทะเล ณ บ่อทดลองการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบผสมผสาน  [2020-07-03 ] ส่งมอบวัสดุการเกษตรสนับสนุนให้กับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้้าเกษตร ศูนย์เครือข่ายด้านการประมง  [2020-07-01 ] ออกสำรวจแปลงหอยแมลงภู่สมุทรสงคราม ที่ได้รับผลกระทบจากการแบ่งเขตพื้นที่ทางทะเล [2020-07-01 ] ตรวจสอบเรือประมงระหว่างการรื้อทำลาย จำนวน 2 ลำ  [2020-07-01 ] ติดตามเฝ้าระวังการหยุดประกอบกิจการของบริษัท กู๊ดลัค โปรดักท์ จำกัด [2020-07-01 ] จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลัษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา  [2020-06-11 ] ส่งมอบพันธุ์สัตว์น้ำ ตามโครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [2020-05-08 ] ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว [2020-05-08 ]

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกร่ำ บ้านปลา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 เผยเเพร่: 2020-05-08  |  อ่าน: 536 ครั้ง


ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำกร่ำ บ้านปลา โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)