ฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ)

ฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ)  

 เผยเเพร่: 2018-09-13  |  อ่าน: 463 ครั้ง


ฐานปฏิบัติการจุลินทรีย์ ปม.๑ (สูตรน้ำ) 

????????????????????????????

สำนักงานประมงจังหวัด ได้รับงบประมาณ งบพัฒนาจังหวัดนครปฐม เมื่อปีงบประมาณ 2561 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการผลิตจุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อกระชายให้แก่สมาชิกและผู้สนใจ 2 กลุ่ม ได้ไก่ ชมรมผู้เลี้ยงสัตว์น้ำดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม และกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์น้ำบางหลวง อำเภอบางเลน

เป็นที่ทราบในวงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การใช้จุลิทรีย์์ เป็นนวตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำใช้ทั้งเพื่อการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดีในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ และสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันกลุ่มผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทั้ง 2 กลุ่ม ยังคงดำเนินการผลิตจุลืนทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ เพื่อกระจายให้เกษตรกรสมาชิกนำไปใช้อย่างต่อเนื่อง

จุลินทรีย์ หรือ EM (Effective Microorganism)  เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟื้นฟูและและสร้างสมดุลระบบนิเวศน์บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลิทรีย์ใช้ได้ทั้งในบ่อที่มีหรือไม่มีสัตว์น้ำ ประโยชน์ของจุลินทรีย์ 

1. ช่วยป้องกัน ควบคุม หรือกำจัดจุลชีพ ปรสิต การเกิดโรคในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ จุลินทรีย์ มีส่วนสำคัญในการใช้/ย่อยสลายอินทรีย์สาร ซึ่งเป็นแหล่งสะสมเชื้อก่อโรคต่างๆ จุลินทรีย์จึงมีความสำคัญในด้านการช่วยลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้โรคและเกิดความเสียหายในการเลี้ยงสัตว์น้ำ

2. ช่วยลดการใช้ยา/สารเคมี สร้างความปลอดภัยต่อผลผลิตสัตว์น้ำและผู้บริโภค

3. ช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายนอกบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างต่อเนื่อง และลดของเสียในบ่อพักน้ำ บ่อเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งน้ำและดินเลนพื้นก้นบ่อ ก่อนที่จะปล่อยออกสู่ภายนอก

ปม.1 เป็นนวตกรรม ของกรมประมง ประกอบด้วยด้วย จุลินทรีย์ 3 ชนิด ได้แก่ Bacillus subtilis B. megeterium และ B. licheniformis มีขั้นตอนการขยาย ใช้จุลินทรีย์ ปม.1 สูตรน้ำ 1 ขวด ปริมาตร 300 มล. ผสมน้ำสะอาดหรือน้ำจากบ่อพักน้ำ 500 ลิตร อาหารกุ้งบดละเอียด และกากน้ำตาล/น้ำตาล อย่างละ 1 ก.ก. หมักในถังโดยให้อากาศเบาๆ ประมาณ 36 ชั่วโมง

????????????????????????????