การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ปี 2564

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ปี 2564 

 เผยเเพร่: 2019-02-22  |  อ่าน: 244 ครั้ง


จัหว้ดนครปฐม ดำเนินการประเมินระดับจังหวัดเพื่อคัดเลือเกษตรกรดีเด่นที่มีอำเภอต่างๆ ส่งเข้าร่วมการคัดเลือก 3 สาขา ผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจำปี 2564 ระดับจังหวัด

1. สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ประจำปี 2564 นายธนันชัย เอกเผ่าพันธุ์

2. สาขาอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ประจำปี 2564 นายอรรถพงษ์ บุญเลิศฟ้า

3. สาขาอาชีพปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ ประจำปี 2564 นายวัลลภ วุ่นสุด

   เพื่อแสดงว่าท่านเป็นผู้เสียสละ และสร้างผลงานในสาขาอาชีพ และทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวมและชุมชน ทางกรมประมง สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมจึงขอมอบเกียรติบัตรให้ไว้ และขอให้ท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ทุกประการ