งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท)

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) 

 เผยเเพร่: 2018-10-04  |  อ่าน: 331 ครั้ง

 

งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563

     สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับการจัดสรงบประมาณ ประจำปี 2563 ดังนี้

         - สรุปผลการเบิก - จ่าย งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประจำปีงบประมาณ 2563