ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ [2020-07-21 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา [2019-12-23 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษรุโลก เข้าร่วมงานกิจกรรมวันดินโลก World Soil Day 2019 [2019-12-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ปลานิล) อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [2019-12-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษรุโลก เตรียมความพร้อมจัดนิทรรศการ วันดินโลก World Soil Day 2019 [2019-12-11 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์/ เกษตรปลอดภัย จังหวัดพิษณุโลก (ในส่วนของหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ) [2019-12-04 ] สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกเข้าร่วมประชุมชี้แจงนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [2019-12-04 ] การเข้าพื้นที่สำรวจและตรวจสอบความเสียหายเหตุปลาตายในบ่อดิน [2019-10-18 ] กิจกรรมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  [2019-10-17 ] โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ หนองระหาน อำเภอพรหมพิราม [2019-10-15 ] พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาฑิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-15 ] พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาฑิเบศร มหาภูมิพลดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร [2019-10-15 ] กิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [2019-10-09 ] ลงพื้นที่ให้คำแนะนำติดตามการช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรประมงผู้ประสบอุทกภัย มอบถุงยังชีพของกรมประมง พื้นที่อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [2019-10-09 ] กิจกรรมโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย ในพื้นที่อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [2019-10-09 ]

ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำ 

 เผยเเพร่: 2019-10-09  |  อ่าน: 132 ครั้ง