O 5 ข้อมูลการติดต่อ 


  สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก

ที่อยู่ 123/8 ถนนเอกาทศรถ หมู่ที่ 4 ตำบลหัวรอ อำเภอเมือง รหัสไปรษณีย์ 65000 

 

โทร/โทรสาร 055322707

 E-Mail : fpo-phitsanulok@hotmail.com

แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
Latitude:16.840279   Longitude:100.2616965

 

 
   
   

ail.com

 

แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก
Latitude:16.840279   Longitude:100.2616965