..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี

  • [2021-08-23] บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ [2021-08-13] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [2021-07-27] ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน [2021-07-24] รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน และกำหนดเวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถทักษะและสมรรถนะ เพื่่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน [2021-05-17] ประกาศกรมประมง สรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ [2021-05-07] ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป [2021-05-03] การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2564 [2021-04-28] สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการใช้ยาและเคมีภัณฑ์ [2021-02-02] ข้อปฏิบัติการส่งปลาสวยงามผ่านทางไปรษณีย์ไทย [2021-01-13] รายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

    นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

     ข้อมูลองค์กร  แผนยุทธศาสตร์

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook