ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา 

 เผยเเพร่: 2019-08-27  |  อ่าน: 121 ครั้ง

 

 

สำนักงานประมงจังหวัดตาก ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2508 ณ ศาลากลางจังหวัดตาก

ต่อมาเมื่อเดือน กรกฎาคม 2537 ได้ย้ายที่ทำการจากศาลากลางจังหวัดตากมาอยู่ตรงข้ามที่ทำการไปรณี ย์จังหวัดตาก

ณ บริเวณถนนมหาดไทยบำรุง ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก เยื้องกับที่ว่าการอำเภอเมืองตาก

  โดยได้เปิดทำการในปี พ.ศ. 2508 โดยมีนายสุชาติ สัจจชลพันธ์ ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดตากเป็นคนแรก

และปัจจุบันมี  เรือโทนพดล จันทรมณี ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดตาก

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดตากของสำนักงานประมงจังหวัดตาก

1. นายสุรชาติ สัจจชลพันธ์               ตั้งแต่   1 ม.ค. 2508 - 1 ธ.ค. 2512

2. นายสานิต สาธนะ                       ตั้งแต่   1 ธ.ค. 2512 - 1 เม.ย. 2520

3. นายสุพร วัชรวิภา                        ตั้งแต่   1 เม.ย. 2520 - 15 ต.ค. 2524

4. นายสุรจิตร เปรียญญารัตน์            ตั้งแต่   15 ต.ค. 2524 - 1 พ.ย. 2528

5. นายสุทิน สมุทคุปติ์                     ตั้งแต่   1 พ.ย. 2528 - 1 ธ.ค. 2529

6. นายอิศโร วีระกวุฒิ                      ตั้งแต่   1 มี.ค. 2530 - 15 ก.ย. 2536

7. นายบุญเลิศ สามชัย                    ตั้งแต่   19 ก.ย. 2536 - 19 ก.ย. 2537

8. นายบรรยง กระบี่น้อย                  ตั้งแต่   19 ก.ย. 2537 - 6 ต.ค. 2537

9. นายถิรชาติ จันทร์อินทร์               ตั้งแต่   6 ต.ค. 2537 - 11 ธ.ค. 2541

10. นายสามารถ เดี่ยวทิพย์สุคนธ์       ตั้งแต่   11 ธ.ค. 2541 - 30 ก.ย. 2546

11. นางยินดี ใจสะอาด                    ตั้งแต่   1 ต.ค. 2546 - 25 ม.ค. 2548

12. นายณรงค์ เกษสุวรรณ                ตั้งแต่   25 ม.ค. 2548 - 20 ม.ค. 2549

13. นายกะวิ สารณาคมน์กุล              ตั้งแต่   20 ม.ค. 2549 - 4 มิ.ย. 2550

14. นายฉัตรชัย ก้านกาบทอง            ตั้งแต่   4 มิ.ย. 2550 - 4 ก.พ. 2556

15. นายเกียรติศักดิ์ เกษมพันธ์กุล       ตั้งแต่   4 ก.พ. 2556 - 29 เม.ย. 2559

16. นายจารุวัฒน์ ผึ้งทอง                  ตั้งแต่   10 พ.ค. 2559 - 21 ธ.ค. 2561

17. เรือโทนพดล จันทรมณี               ตั้งแต่   1 มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------