..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman

  • [2023-06-03] ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2023-06-02] กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2023-06-02] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-06-01] ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ [2023-05-31] ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง และประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ประจำปี 2566 [2023-05-30] ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ) [2023-05-30] ร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด กรณีขอใช้อำนาจตามมาตรา 70 วรรคสอง [2023-05-30] ปล่อยสัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกวิธี [2023-05-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator : FC) จังหวัดตาก และประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก [2023-05-29] ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ เขตตรวจราชการที่ 17

    ร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman 

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง สำนักงานประมงจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมการใช้งานระบบ Fisheries Shop by Fisherman สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานประมง และสำหรับร้าน Fisherman Shop หรือร้านค้าทั่วไป ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clouds Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดตาก โดยมี ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธาน ในพิธีการเปิดประชุม