ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง

  • [2023-06-03] ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2023-06-02] กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2023-06-02] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [2023-06-01] ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดตาก และคณะทำงานสนับสนุนการดำเนินงาน 4 มิติ [2023-05-31] ติดตามโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง และประชาสัมพันธ์ฤดูปลาวางไข่ประจำปี 2566 [2023-05-30] ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ (การเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลา กุ้ง กบ) [2023-05-30] ร่วมประชุมเพื่อรับฟังขั้นตอนการดำเนินงานของสำนักงานประมงจังหวัด กรณีขอใช้อำนาจตามมาตรา 70 วรรคสอง [2023-05-30] ปล่อยสัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกวิธี [2023-05-29] ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator : FC) จังหวัดตาก และประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดตาก [2023-05-29] ประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการฯ เขตตรวจราชการที่ 17

    ส่งมอบปัจจัยการผลิตกิจกรรมประมงโรงเรียน พื้นที่ อ.แม่ระมาด และ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นายมนตรี สอนเจริญทรัพย์ นักวิชาการประมง และนายประชา เทพมงคล พนักงานขับรถยนต์ ได้ดำเนินการส่งมอบปัจจัยการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมประมงโรงเรียน โครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก จำนวน 5 แห่ง โดยครูและนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี