ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  • [2023-06-09] กระจายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำสู่ชุมชนภายใต้ร้าน Fisherman Shop @Tak [2023-06-09] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [2023-06-08] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566 [2023-06-08] ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2566 [2023-06-07] เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก [2023-06-07] ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) สาขาประมง ปี 2565 [2023-06-06] ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 [2023-06-03] ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2023-06-02] กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2023-06-02] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

    ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก และนายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงทอง, นางจันทรา อุดมโภชน์ (ป้าสุ่ม) สจ.เขต 1 อ.วังเจ้า และกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลเชียงทอง ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตากวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก และนายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต.เชียงทอง, นางจันทรา อุดมโภชน์ (ป้าสุ่ม) สจ.เขต 1 อ.วังเจ้า และกำนันผู้ใหญ่บ้านพื้นที่ตำบลเชียงทอง ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรม ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันคล้ายวันพระราช-สมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก