ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

  • [2023-06-09] กระจายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำสู่ชุมชนภายใต้ร้าน Fisherman Shop @Tak [2023-06-09] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [2023-06-08] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566 [2023-06-08] ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2566 [2023-06-07] เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก [2023-06-07] ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) สาขาประมง ปี 2565 [2023-06-06] ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 [2023-06-03] ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2023-06-02] กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2023-06-02] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

    ร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายอำนาจ จีนขาวขำ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดตาก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และเสริมสร้างวัฒนธรรมวิถีชีวิตที่ดีงามจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดหนองตับ ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก โดยมีนายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีฯ