ตรวจสอบร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพรก. พ.ศ. 2558ฯ

..คลิก">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ตรวจสอบร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพรก. พ.ศ. 2558ฯ

  • [2023-06-09] กระจายสินค้าแปรรูปสัตว์น้ำสู่ชุมชนภายใต้ร้าน Fisherman Shop @Tak [2023-06-09] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 [2023-06-08] การประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 1/2566 [2023-06-08] ประชาสัมพันธ์ "ฤดูน้ำแดง" ปี 2566 [2023-06-07] เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก [2023-06-07] ประชุมรับฟังการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) สาขาประมง ปี 2565 [2023-06-06] ประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดทำข้อเสนอโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 [2023-06-03] ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะและวางพานพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [2023-06-02] กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 [2023-06-02] ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

    ตรวจสอบร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพรก. พ.ศ. 2558ฯ 

    ส่ง email ทวิต Tweeter ส่ง Line แชร์ Facebook

    วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดตาก นำโดย นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไม่พบสัตว์น้ำตามมาตรา 64 และมาตรา 65 ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามเป็นอย่างดีวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมและบังคับใช้กฎหมายภายใต้มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จังหวัดตาก นำโดย นายอำนาจ จีนขาวขำ ประมงจังหวัดตาก หัวหน้าชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านจำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงาม และประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายภายใต้ มาตรา 64 และ มาตรา 65 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไม่พบสัตว์น้ำตามมาตรา 64 และมาตรา 65 ดังกล่าว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายพันธุ์ปลาสวยงามเป็นอย่างดี