ลงพื้นที่สำรวจการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ลงพื้นที่สำรวจการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด

  • [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ [2022-08-05] ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 54 แห่ง [2022-08-04] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจยึดเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอบ้านตาก [2022-07-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 [2022-07-24] ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-24] ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภออุ้มผาง [2022-07-24] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงยามชายแดน บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-23] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(RoleModel) [2022-07-23] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ [2022-07-11] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

    ลงพื้นที่สำรวจการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ฯ ในพื้นที่อำเภอแม่สอด 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวจิราพันธ์ ใจรักษ์ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวจันดา สอนศรี เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน นายสุรเชษฐ เนื่อวัง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และนายครรชิต พึ่งทองคำ พนักงานขับรถยนต์ ส2 ออกสำรวจการทำการประมงที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน ในแหล่งน้ำ ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนบน อ่างเก็บน้ำแม่สอดตอนล่าง ตำบลพระธาตุผาแดง และอ่างเก็บน้ำห้วยลึก ตำบลแม่ปะ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยไม่พบการทำการประมงผิดกฎหมายในบริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด