ส่งเสริม ให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่เพิ่มเติม พื้นที่ อ.วังเจ้า

">

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: area_name_active

Filename: local_file/blog2.php

Line Number: 246

  • ส่งเสริม ให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่เพิ่มเติม พื้นที่ อ.วังเจ้า

  • [2022-08-05] โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราสยามกุฎราชกุมาร ประจำปี ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ [2022-08-05] ติดตามการส่งมอบปัจจัยการผลิตให้กับโรงเรียนในโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 54 แห่ง [2022-08-04] ลงพื้นที่เพื่อสำรวจและตรวจยึดเครื่องมือทำการประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน พื้นที่อำเภอบ้านตาก [2022-07-26] กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 [2022-07-24] ติดตามงานโครงการสนับสนุนด้านการประมงตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-24] ตรวจสอบและติดตามร้านค้าปัจจัยการผลิตในพื้นที่อำเภออุ้มผาง [2022-07-24] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงยามชายแดน บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก [2022-07-23] ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ(RoleModel) [2022-07-23] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่เฉพาะ [2022-07-11] ส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามพระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2

    ส่งเสริม ให้คำแนะนำ เตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP รายใหม่เพิ่มเติม พื้นที่ อ.วังเจ้า 

     ข่าวประชาสัมพันธ์  หน่วยงาน  หน่วยงานส่วนภูมิภาค


    วันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายพิเชษฐ แก้วเขียว ประมงอำเภอเมืองตาก และนายปริญญา พันบุญมา นักวิชาการประมงปฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการประมง ได้เข้าส่งเสริม ให้คำแนะนำเตรียมความพร้อมและ รับสมัครเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง จำนวน 2 รายในพื้นที่ อ.วังเจ้า  เข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ปลานิลรายใหม่ ภายใต้โครงการยกระดับ และรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยเกษตรกรได้ความร่วมมือเป็นอย่างดี