ท่าเทียบเรือประมง 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


ท่าเทียบเรือประมง

ภายใน

     -ไม่มี

มาตรการรัฐเจ้าของท่าเรือ (Port State Measures : PSM)

     -ไม่มี