จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง

     -310 ราย