การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

     -นำเข้า ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........

     -ส่งออก ปริมาณ...............ไม่มี..............มูลค่า................ไม่มี...........