จำนวนเรือประมงทั้งหมด 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนเรือประมงทั้งหมด

เรื่อประมงพาณิชย์

     -ไม่มี

เรื่อประมงพื้นบ้าน

     -ไม่มี