จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด

     -745 แห่ง