จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2561 จำนวน 50 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2562 จำนวน 25 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2563 จำนวน 25 ราย