จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 204 ครั้ง


จำนวนโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2561 จำนวน 50 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2562 จำนวน 25 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพสินค้ามาตรฐานสินค้า ปี 2563 จำนวน 25 ราย