จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 จำนวน 438 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2562 จำนวน 438 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2563 จำนวน 438 ราย