จำนวนโครงการ Smart famer 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนโครงการ Smart famer 

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2561 จำนวน 200 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2562 จำนวน 200 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการ Smart famer ปี 2563 จำนวน 198 ราย Young Smart Farmer จำนวน 2 ราย