จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์ 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนโครงการเกษตรอินทรีย์

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2561 จำนวน 80 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2562 จำนวน 30 ราย

     -จำนวนที่เข้าร่วมโครงการเกษตรอินทรีย์ ปี 2563 จำนวน 10 ราย