จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย)

     -ศูนย์หลัก จำนวน 8 ศูนย์

     -ศูนย์เครือข่าย (รายเก่า) จำนวน 40 ศูนย์

     -ศูนย์เครือข่าย (รายใหม่) จำนวน 8 ศูนย์