จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563


จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) (ปี 2558-2563)

     -ปี 2546 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2547 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2548 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2549 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2551 จำนวน 10 ราย

     -ปี 2552 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2553 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2555 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2559 จำนวน 30 ราย

     -ปี 2561 จำนวน 30 ราย