จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 333 ครั้ง


จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาสวาย)

     -เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)