จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) 

 คลังความรู้  ข้อมูลเผยเเพร่  ข้อมูลเผยเเพร่ อื่นๆ


จำนวน ท.บ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่)

-ยังชีพ (ราย/ไร่)

     จำนวน 4,405 ราย เนื้อที่ 7,712.50 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)

-พาณิชย์ (ราย/ไร่)

     จำนวน 108 ฟาร์ม เนื้อที่ 622.62 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 22 ก.ย.63)