ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด 


1. ปลาแรด

2. ปลานิล

3. ปลาดุก