จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563

ฐานข้อมูลด้านการประมงในพื้นที่ ของสำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี [2020-02-28 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2020-02-25 ] ท่าเทียบเรือประมง [2020-02-19 ] สัตว์น้ำควบคุม [2020-02-19 ] หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ [2020-02-19 ] งบประมาณของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร ปี 2563 (บาท) [2020-02-19 ] ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด [2020-02-19 ] จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง [2020-02-19 ] จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [2020-02-19 ] จำนวนศูนย์เรียนรู้ (หลัก/เครือข่าย) [2020-02-19 ] จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 [2020-02-19 ] ตลาดที่รับผลผลิตสัตว์น้ำ [2020-02-19 ] ประมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2562) [2020-02-19 ] การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ [2020-02-19 ] จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) [2020-02-19 ] จำนวนเรือประมงทั้งหมด [2020-02-19 ] จำนวนแหล่งปลาหน้าวัด (ที่รักษาพันธุ์สัตว์นำ้) [2020-02-19 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำปิด [2020-02-19 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) [2020-02-19 ] จำนวน ท.บ.3 [2020-02-19 ] จำนวน ท.บ.2 [2020-02-19 ] จำนวน ทบ.1 /พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ไร่) [2020-02-19 ] จำนวนและพื้นที่แหล่งน้ำจืด [2017-01-09 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) ปี 2548-2563 

 เผยเเพร่: 2017-01-09  |  อ่าน: 206 ครั้ง

 

          ปี 2546  จำนวน  30 ราย                                                                                   

          ปี 2547  จำนวน  30 ราย                                                                                                                                            ปี 2548  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2549  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2551  จำนวน  10 ราย                                                                          

          ปี 2552  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2553  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2555  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2559  จำนวน  30 ราย                                                                          

          ปี 2561  จำนวน  30 ราย