ประมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) (ประมานการ)

ประมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) (ประมานการ) 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 304 ครั้ง


- การเพาะเลี้ยง           516,007                         กิโลกรัม

- การประมง                919,330                       กิโลกรัม