การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ

การนำเข้า/ส่งออก สินค้าประมงผ่านด่านฯ 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 337 ครั้ง


- นำเข้า ปริมาณ      ไมีมี                                                  มูลค่า  ไม่มี

- ส่งออก ปริมาณ     ไม่มี                                                  มูลค่า  ไม่มี