จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563)

จำนวนแปลงใหญ่ (2560-2563) 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 467 ครั้ง


เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2561 จำนวน 100 ราย (แปลงใหญ่ปลาแรดในกระชัง)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2562 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาสวาย)               

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ ปี 2563 จำนวน 30 ราย   (แปลงใหญ่ปลาแรดบ่อดิน)