จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม)

จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น (รวม) 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 613 ครั้ง


4.1 ด้านการประมงน้ำจืด

1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงทับเสลา

2. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรด้านการประมงห้วยขุนแก้ว

4.2 ด้านการประมงชายฝั่ง

ไม่มี

4.3 ด้านการเพาะเลี้ยง

1. กลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำท่าซุง                                                                                    

2. กลุ่มอนุรักษ์วิถีชีวิตชาวประมงลุ่มน้ำสะแกกรัง

4.4 ด้านการแปรรูป

1. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำดงขวาง

4.5 ด้านการประมงพาณิชย์

ไม่มี