ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1760 อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 11 รายการ [2019-06-18 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ PANTUM P 3500DN [2019-06-18 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดสถานที่ฝึกอบรมบุคคลภายนอก [2019-06-18 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ฝึกอบรมบุคคลภายนอก [2019-06-18 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ [2019-05-23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คระบบเบรกและระบบไฟส่องสว่าง [2019-05-23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการในการปรับปรุงโรงเรือนสำหรับผลิตและเก็บอาหารสัตว์น้ำ โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบลดต้นทุน [2019-05-23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  [2019-04-23 ] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น [2019-04-02 ] ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญขอสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2562 [2019-04-02 ]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เปลี่ยนยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กค 1760 อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 เผยเเพร่: 2019-04-02  |  อ่าน: 443 ครั้ง