หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่


หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่ 


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอุทัยธานี

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนเจ้าพระยา ชัยนาท

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด เขต 2 นครสวรรค์