ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัดอ 


ปลาแรด

ปลานิล

ปลาดุก