จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) (ปี 2558-2563)


จำนวนประมงอาสา (ทั้งหมด/ช่วยปฏิบัติงาน) (ปี 2558-2563) 


          ปี 2546  จำนวน  30 ราย                                                                                     

          ปี 2547  จำนวน  30 ราย                                                                                                                                                                 

          ปี 2548  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2549  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2551  จำนวน  10 ราย                                                                           

          ปี 2552  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2553  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2555  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2559  จำนวน  30 ราย                                                                           

          ปี 2561  จำนวน  30 ราย