ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) (ประมาณการ)

ปริมาณผลผลิตจากการประมง (ในรอบปี 2563) (ประมาณการ) 

 เผยเเพร่: 2021-08-02  |  อ่าน: 51 ครั้ง


การเพาะเลี้ยง     1,834,280     กิโลกรัม

การประมง           804,420       กิโลกรัม