การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง

การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง 

 เผยเเพร่: 2017-06-27  |  อ่าน: 448 ครั้ง

 

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงปลากดเหลือง (Online), แบบ PDF
ชื่อผู้แต่ง : วสันต์ ศรีวัฒนะ;ยุพินท์ วิวัฒนชัยเศรษฐ์
หน่วยงานจัดพิมพ์ : กรมประมง สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการประมง ส่วนเผยแพร่การประมง ฝ่ายเผยแพร่ งานเอกสารคำแนะนำ