จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-11-29 ] ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 668 ครั้ง


จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย
ลำดับ อำเภอ GAP ปลานิล Gap ปลาอื่นๆ GAP จระเข้ GAP กุ้ง GAP กบ Safety Level
ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง ฟาร์มเพาะ ฟาร์มเลี้ยง
1 เวียงชัย   23 1 1               52
2 พญาเม็งราย                       81
3 เมือง   3                   20
4 ป่าแดด   3   2       1        
5 เทิง   7               30    
6 ขุนตาล                       82
7 แม่สรวย                        
8 เวียงป่าเป้า                        
9 พาน 1 401     1 1           163
10 แม่ลาว   3                   14
11 เชียงของ                       9
12 เวียงแก่น                        
13 แม่สาย 2 2                   5
14 แม่ฟ้าหลวง                        
15 เชียงแสน   38                    
16 ดอยหลวง                        
17 แม่จัน   4   1               7
18 เวียงเชียงรุ้ง                       13
รวม 3 484 1 4 1 1 0 1 0 30 0 446
รวมทั้งหมด 487 5 2 1 30 446
525