จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย

ทะเบียนผู้ทำการประมง (ทบ.3) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนผู้ประกอบการด้านการประมง (ทบ.2) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] ทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1) ของจังหวัดเชียงราย [2021-08-10 ] จำนวนสัตว์น้ำควบคุมประเภทจระเข้ จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มเกษตรกรอินทรีย ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดเชียงราย [2020-03-01 ] จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย [2020-02-25 ] จำนวนท่าเทียบเรือประมง จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ] สัตว์น้ำควบคุมกุ้งก้ามแดงหรือกุ้งเครย์ฟิช จำนวนเกษตรกรที่ได้รับอนุญาต จังหวัดเชียงราย [2020-02-24 ]
อ่านทั้งหมด 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย 

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |  อ่าน: 558 ครั้ง


รายชื่อวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย
ลำดับที่ อำเภอ จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง
1 ขุนตาล 2
2 เชียงของ 6
3 เชียงแสน 6
4 เทิง 1
5 พญาเม็งราย 6
6 พาน 31
7 เมืองเชียงราย 5
8 แม่จัน 6
9 แม่ลาว 3
10 แม่สรวย 1
11 แม่สาย 1
12 เวียงแก่น 2
13 เวียงชัย 2
14 เวียงเชียงรุ้ง 6
15 เวียงป่าเป้า 1

 

จำนวนวิสาหกิจชุมชน ด้านประมง จังหวัดเชียงราย